Wednesday, 11 April 2012

RANTAI MAKANANRantai makanan ialah interaksi antara haiwan dengan haiwan lain dan haiwan dengan tumbuhan untuk membentuk hubungan makanan.


Contoh rantai makanan


* Semua rantai makanan bermula dengan tumbuhan hijau sebagai PENGELUAR.

* Haiwan adalah PENGGUNA.

*Haiwan makan haiwan lain atau tumbuhan untuk mendapatkan tenaga.

* Sesuatu rantai makanan boleh diwakili sebagai  
   PENGELUAR--->PENGGUNA PRIMER--->PENGGUNA  SEKUNDER--->PENGGUNA TERTIER


* Contoh rantai makanan


padi --> tikus --> ular--> helang


plankton-->larva ikan-->ikan kecil-->ikan besar

* Rantai-rantai makanan ini boleh digabungkan dan terbentuklah satu SIRATAN MAKANAN.

* Contoh siratan makanan:
padi-->burung
padi-->tikus-->ular-->helang
padi-->tikus-->helang